HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


[OM SAKEN MELLEM DAA OG WERGELAND]
Lillehammer Tilskuer 1. mars 1842.

   Opfordret af en Anonym i Morgenbladet til ved Citat at be-
vise, at Statsrevisor og Storthingsmand Daa, Granskerens Re-
daktør og Eier virkelig har i Sagen om Valgtalen ved Agers-
huus Amtmøde benægte
[t]

at være Forfatter til de mange For-
nærmelser mod mig i hiint hans Blad,
hvori jeg satte mit For-
svar, har jeg vel i Kristiania Adresseavis, -- da Morgenbladet
vilde have Betaling derfor, uagtet det selv, ved sin Annonce af
Dommen, havde givet mig en Opfordring dertil -- ladet Neden-
staaende indrykke; men da Bladet er lidet læst udenfor Byen,
udbedes ogsaa Plads for Følgende i Tilskueren.
   [Her følger "Citat af Dommen mellem Daa og Wergeland", se III:3:525.]
Henr. Wergeland.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE