HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BINDOPSANG FOR "KRISTIANIA PAKET"
(KAPTEIN ANDERSEN)
17. juli 1841.           N
u muntres op saa mangt et Sind.
                  -- Singsallijoh --
           Paketten er nu halet ind.
                 Singsallijoh!
                 Hurra! Hurra! o. s. v.
d.VI,b.1,s.313  

           Nu stiger Hjertet i vor Barm.
                            Singsallijoh!
           Med Styrke løfter sig vor Arm.
                 Singsallijoh!           Nu ruller Blodet i vort Bryst.
                 Singsallijoh!
           Nu heise vi med Kraft og Lyst.
                 Singsallijoh!           I Veiret Oxehov'det gaaer.
                 Singsallijoh!
           Paa Bryggen endnu flere staaer.
                 Singsallijoh!           De undres hvad vel deri er:
                  -- Singsallijoh --
           om Porter eller Gingerbeer?
                 Singsallijoh!           Men gid vi brygged Porter selv
                  -- Singsallijoh --
           af eget Malt og egen Elv!
                 Singsallijoh! o. s. v.           Ja gid vi brygged selv vort Øl!
                 Singsallijoh!
           Og drak det saa i Krus af Sølv!
                 Singsallijoh! o. s. v.           Saa drak vi (og med bredfuldt Maal)
                  -- Singsallijoh --
           Det gjæve gamle Norges Skaal.
                 Singsallijoh! o. s. v.           Saa drak vi (og med Velbehag)
                 Singsallijoh!
           en Skaal for Norges røde Flag.
                 Singsallijoh! o. s. v.

d.VI,b.1,s.314  

           Saa drak vi til vi drak os mæt
                             -- Singsallijoh --
           en lystig Skaal for vor Paket.
                 Singsallijoh!           Tilsidst vi letted paa vor Spunds;
                  -- Singsallijoh --
           og drak Kapteinens Skaal tilbunds.
                 Singsallijoh!           Og altiblandt, med muntre Vers,
                  -- Singsallijoh --
           vi heise Baller under Mers.
                 Singsallijoh! o. s. v.           Og Damen stryger strunk forbi.
                 Singsallijoh!
           Hun undres hvad vel er deri.
                 Singsallijoh! o. s. v.           Til Tjeneste, der er, Madam!
                  -- Singsallijoh --
           en Mængde fremmed Modenskram.
                 Singsallijoh! o. s. v.           Men gid du gik -- Hurra my boy!
                  -- Singsallijoh --
           i eget hjemmevirket Tøi!
                 Singsallijoh!           Saa fik du før du gik herfra
                  -- Singsallijoh! --
           et ærligmeent Matroshurra.
                 Singsallijoh.
           Hurra! Hurra! osv.

Henr. Wergeland.    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE