HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


d.VI,b.1,s.316  
S. T.
HR. KAPITAIN GERHARD MUNTHE,
KROKEN, SOLVORN
INDRE SOGN
Efter ms. UB 584 fol. F. 84; 18.
okt. 1841.

   Grusomme Kapitain! Før jeg modtog Svaret tænkte jeg længe
paa at meddele Dem at Deres attegløimde sorte Kat er bleven
optaget af mig og lever nu i stor Tilfredshed sammen med mine
andre to sølvergraa "Tjuven" og "Luseparykken".1 Jeg holder
det ikke for uvigtigt, at De underrettes herom, endog med større
Vægt end at jeg ogsaa beretter at Wieselgreen skal erholde
Svaret afskrevet. Idetmindste vilde en saadan Efterretning være
af stor Vigtighed for mig, idet jeg vilde befries fra en Angst forat
en Ulykke skulde ramme mig. Vær derfor, tilligemed gode Frue,
uden Bekymring for Katten, der nu med et rødt Baand om Halsen
er den fornemste Penat i mit Huus.
   18 Oct. 1841
Deres hengivne
Henr. Wergeland1
  tilbakeEn Skovkat med Silkeragg.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE