HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


[BEKJENDTGJØRELSE OM "NORGES
KONSTITUTIONSHISTORIE"]
Morgenbladet 14. april 1841.

   At min Konstitutionens Historie strax vil blive fortsat, be-
kjendtgjøres herved.
Henr. Wergeland.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE