HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


TIL DIREKTIONEN I ATHENÆET, KRISTIANIA
Efter Wergelands ms. UB Oslo 584
fol. B 14 c 1; 6. april 1841.

"Som Insektets Stik i Muslingen, avler Fornærmelser kun
Perler i mit Hjerte.
De skulle engang pryde min Aands Diadem."
Henr. Wergeland.

Til
Direktionen i Athenæum.
   Ovenstaaende Linjer til Betænkning, indtil, som jeg haaber,
en Generalforsamling prøver Direktionens skamløse Magtmis-
brug, at negte mig Adgang til Læseselskabet Athenæum.

Xnia 6/4 41.
Henr. W --


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE