HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


d.VI,b.1,s.311  
[INNLEDNING TIL "RULE BRITANNIA"]
Efter Wergelands ms. UB Oslo, 584
fol. A I 14; 3. mars 1841.

   Det er besynderligt, naar man tager Hensyn til den, saa-
længe Handel har været drevet herfra Landet, mellem England
og Norge vedligeholdte inderlige Forbindelse, at ikke denne
oldengelske, af Norske i England saa ofte hørte Nationalsang,
der foruden sine digterske Dyder, er udrustet med den pragt-
fuldeste Musik, ikke forhen forlængst er overført i vort Sprog.
Den meddeles da, saa ordret som muligt endeligen her:
   [Her følger Wergelands oversettelse fra 1832, se I: 1:273, en del revidert.]

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE