HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


[TIL SELSKABET FOR NORGES VEL]
Utkast for Finansdepartementet i
Riksarkivets Copibog I s. 6; 1. mars
1841.

Til
Direktionen i det kongl. Selskab for Norges Vel.
   Departementet har herved den Fornøjelse at tilstille den
ærede Direktion de omhandlede, hidtil i Rigsarkivets Kontor
opbevarede, 170 Explr. af Professor Olufsens "Anviisning for
Landalmuen til at brygge Øl."

Vogt
Faugstad

Chria 1 Mars. 1841
(Expederet fra Kontoret med Følgebrev til Finansdept.)

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE