HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


d.VI,b.1,s.289  
BEKJENDTGJØRELSE
Morgenbladet 4. juni 1840.

   DHrr., der ville have den Godhed i Byerne og paa Landet
at samle Subskription paa "Spaniolen" og "Blomsterstykket",
anmodes om velvilligen at iværksætte og indsende samme inden
medio d. M., og gjøres opmærksomme paa, at Prisen ikke vil
overstige 40 &bmskilling; for hvert, at Melodierne følge med Spaniolen,
og at ingen Exemplarer forsendes uden de subskriberede.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE