HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


d.VI,b.1,s.279  
[BILAG]
Bladet "For Arbeidsklassen"
Oplag 2000.

  
Udkommet Nr. 1. 2. 3. (4 & 5)
Til Byens og Omegnens Skoledistrikter gjennem
      Skolelærerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      700      Explr.
Til Slaveriet, Tugthuset, Mangelsgaarden og Raad-
      stuearresten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      14      "
Sendt til Hortens Arbeidsstok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      3      "
Reqvireret fra Modums Blaafarveværk med Ar-
      beidsstok 1100 Mand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      25      "
Do fra Stockholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      1      "
Do fra Kragerø Postkontor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      1      "
Sendt til Arendal af Nr. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      50      "
Do " Chsand af Nr. 1 -- 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      25      "
Reqvireret af Wulfsberg til Drammen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      25      "
Restoplaget hos Barlien til Salg og Forsendelse.

10/2 40
Henr. Wergeland.

   P. S. Fra Throndhjem vil indløbe Reqvisitioner. Ligesom fra
flere Steder.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE