HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


HØISTÆREDE HERR PROKURATOR RASCH!
Efter ms. som foreg.; 10. feb. 1840.

   Da jeg ikke har kunnet træffe Barlien og faae et Regnskab
af ham over det Afsatte af Bladets Oplag, maa jeg indskrænke
mig til at sende Dem, siden Mødet forestaaer imorgen, en
Oversigt over Bladets Virkekreds hidtil, som De maaskee kan
ville meddele Deres Medadministratorer i Mødet.
10. Febr. 40. --
Deres
Henr. Wergeland.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE