HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


d.VI,b.1,s.278  
S. T.
HERR PROCURATOR RASCH
Efter ms. som foreg.; 28. jan. 1840.

   Til Afdrag for Trykningsomkostninger udbedes udbetalt til
Bogtrykker Steen mod denne Anviisning af Selskabet for
"Kristiania Byes Vel" for Bladet "For Arbeidsklassen" 12
-- tolv -- Spdlr.
Henr. Wergeland.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE