HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


[ANVISNING PÅ REGNING FOR TRYKNING AV
"FOR ARBEIDSKLASSEN" FRA F. STEEN.]
Efter ms. hos Selsk. for Oslo bys
vel; 28. jan. 1840.

   Anvises til Udbetaling gjennem Herr Procurator Rasch, men
med Bemærkning at Betalingen er for svær.
H. Wergeland.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE