HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


[NOTIS TIL SUBSKRIBENTENE]
For Arbeidsklassen 3. febr. 1840,
første oplag.

   Man ombedes, selv at ville sørge for Opbevaringen af disse
Blade ved Sammensyning og Omslag. -- 7 -- 800 Explr. uddeles
af Selskabet for Kristiania Byes Vel gratis igjennem Skole-
lærerne. Reqvisitioner paa dette Blad, for hvilket Portofrihed
er ansøgt, skee til Udsælgeren Bogbinder Barlien, eller til Ud-
giveren. Prisen er 1&bmskilling; pr. enkelt Nr.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE