HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


S. T.
HRR. GENERALMAJOR BIRCH
Efter ms. i Riksarkivet Oslo (gene-
ralmajor Birchs papirer); udatert;
omkring 1840(?).

Høistærede Hrr General!
   Min Dreng bedrog mig med Hesten, og da samtidig som han
endelig kom Kl. 2 1/2 en ditto indfandt sig fra Pressen med strenge
Maninger om M
[anu]
script, maa jeg opsætte Besøget i Asylet
til imorgen tidlig. Da vil formentlig ogsaa Fænomenerne være
mere synbare, ligesom jeg ogsaa vilde foretrække at betragte
dem imod Slutningen af Experimenterne.

   Undskyld
Deres meget hengivne      Henr. Wergeland.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE