HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


[KVITTERING]
Efter ms. som foreg.; 21. des. 1839.

   Modtaget af Herr Procurator L. Rasch til Udgivelsen af 2det
Oplag af Bladet "for Fattigmand", nu forandret til "for Arbeids-
klassen", 1000 Explr. 5 -- fem -- Spd.
21 Dec. 39.
Henr. Wergeland.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE