HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


d.VI,b.1,s.277  
[OM NAVNET "FOR FATTIGMAND"]
For Fattigmand, No. 1, 2det Oplag
med hovedtittel For Arbeidsklassen,
23. des. 1839.

   Da Bestyrelsen af Selskabet for Kristiania Byes Vel, saa-
velsom ogsaa Skolelærerne, der have med Bladets Uddeling at
gjøre, have antaget, at Titelen paa dette Blads første Oplag
"For Fattigmand" ikke var omfattende nok, saasom Bladet er
beregnet paa et større Antal, end der hører til den egentlige
Fattigklasse: saa bekjendtgjøres herved, at dette Blad, som er
2det ellers uforandrede Oplag af "For Fattigmand", No. 1, vil
blive fortsat under sit nye ovenangivne Navn.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE