HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


[ANVISNING PA REGNING FRA F. STEEN]
Efter ms. hos "Selsk. for Oslo bys
vel"; 12. des. 1839.

   De for No 2 af Bladet "For Fattigmand" ovennoterede 5
-- fem -- Spdlr. anvises til Udbetaling af Selskabet for Kristi-
ania Byes Vel ved Hr. Stiftsoverretsprocurator Rasch.
12 Dec. 39.
Henr. Wergeland.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE