HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


[TILLEGG TIL BREV TIL CARL F. RIDDERSTAD]
[Sml. V:1:228 f.]
Efter ikke helt sikker avskrift
blandt M. Birkelands "Biografiske
samlinger", RA., Oslo.

Christiania 30. Aug. 1839.
   Vore Blade have annonceret dit Opraab i Eos, men jeg har
selv ikke læst det. Men det glædede mig at høre dit Navn, at
Du var i Live og i det gamle Liv fuld af Idræt. -- Vil Du over-
sætte noget af mig paa Svensk, tager jeg flux dine fat paa Norsk.
Lader os vexle Ord. Her et broderligt Handslag (Bibliothek-
klokken slaaer) fra Din . . . .
   P.S. Idag -- 1 Sept. -- læste jeg i Aftonbladet Eos's Kritik
over dine Ungdomsbilder. Jeg længes særdeles efter at faae
dem. Noget deraf gad jeg vise mine Landsmænd i Morgen-
bladet. Baade dine Tidsrunor og Bilderne ere mig ved Udlaan
frakomne. Lad mig vide, om Du har faaet Dramaerne Barne-
mordersken og den indiske Cholera. Jeg sender den sidste for
en Sikkerheds Skyld. Hoslagte Morgenblad ønskes læst og saa
sendt tilbage. Det var en reen Tilfældighed at det indrykkedes
netop 4 Nov. Idetmindste fra min (??) Poesier gives altid Plads
i et Søndagsnr. Jeg ønsker det tilbage fordi Bladet, som ellers
ikke er let at faae, engang skal bruges til Aftryk af en Samling.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE