HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


S. T.
HERR KAPTAIN MUNTHE
KRISTIANIA
Efter ms. UB. Oslo 584 fol. F 84; 23. mars 1839.

   Siden jeg talte med Dem sidst tilfældigviis, højstærede Herr
Kapitain Munthe, om, som Direktør i Kunstforeningen at bevirke
Indkjøbet af mit i dens Lokale endnu hængende Kobberstykke
af Beauvarlet, erindrer jeg, at det Motiv til ikke at indlade sig
herpaa, som Datids Bestyrelse gjorde gjældende, som der sag-
des, nemlig at man ikke indlod sig paa
[at]
kjøbe Sager, der
allerede var Landets, var kuldkastet ved Indkjøbet hos Guldberg
d.VI,b.1,s.235   af det Jazetske Stykke, som ved Udlodningen tilfaldt Prof.
Sverdrup.
   Der er desuden ny Bestyrelse nu, og det er ikke sagt, at den
har Mægler Winges Anskuelse. Den kan være forandret, mens
Trangen til at sælge er den samme hos

   Grønlia 23 Marz /39
Deres
Henr. Wergeland.

   Hermed Certificatet paa Stykkets kunst- og kunsthistoriske
Værdi.

[Et brev av 2. april 1839, se Tekstkritisk tillegg.]


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE