HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BINDVEXELSANG
Efter Wergelands manuskript
UB, Oslo, 584, fol., A III. 4.;
visstnok fra 1837 -- 38.           Alt
           H
vor Vaarens Morgner ere hulde!
           -- Du synger tidt, hvor Aftnen sød!
           Jeg skulde nok en Morgen smile,
           hvis inden Aften jeg var død.


           Sopran
           Til frydfuld Sandhed Morgnens Gry,
           Veninde, vækker mig paany.
                 Som Dugg paa Blomstens Ro
                 frydfulde Drømme jo
           nedryster paa mig Aftnens Sky.

d.VI,b.1,s.233  

           Alt
                      Ja til den Sandhed Dagen vækker,
                 at Verden er saa gal den vil.
           Den Skurkerne med Ære dækker,
                 og offrer Taaberne sit Smiil           Sopran
           Den Verden er mig ei bekjendt.
           Den findes ogsaa kun paa Prent.
                 Bagtaler Verden -- den
                 bagtales vist igjen,
           og det langt mere end fortjent.           Alt
           Mig Taaber spilder tidt min Dag.           Sopran
           Som Gjæs og Høns du bort dem jag!           Alt
                 Og frem hver Aftenstund
                 jo sværme Gjække kun           Sopran
           Som Myg dem dræb med Vifteslag!           Alt
           Naar Ondt jeg seer, kun hører Dumt
           mit Tungsind maa vel sidde stumt,
                 at ei man merker dets Foragt.
           En Vemodsdrøm det vilde blunde.
                 Derfor har Verden og det vakt.
           Thi Kummer mindst den Ro vil unde.           Sopran
           I din Venindes Arme kom!
           Den livsfro Barm, de favne om
                 har nok af Glæde for os To!
           Mit Hjertes Slag, dets muntre Latter
                 forvist skal ende Tungsinds Ro
           og vække Livligheden atter.

d.VI,b.1,s.234  

           Alt
                      Jeg ene er i dine Arme,
                 og i den bedste Verden dog.
           Der findes mellem vore Barme
                 en Himmel og en Drømmekrog           Alt og Sopran
           Om lys og skjøn jeg Verden finder,
                 Du er, Veninde, dog dens Glands.
           Til den mig dine Arme binder.
                 Afsted! man spiller op til Dands.    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE