HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


[FØLGEORD MED DIKTET "KUNSTRYTTEREN"
TIL MORGENBLADETS REDAKTØR]
Manuskript UB, Oslo 584 fol. E. 6;
17. mai 1838.

   S. T. Hrr Stabel! Kan jeg faae dette ind i Mbld imorgen Søn-
dag. Jeg er ude her i G
[røn]
lia lidt over 11.

   I det Øjemed at corrigere skal jeg indfinde mig i Byen i Efter-
midd. Min Gut kan gaae med det til Hansen. --
Henr. W --


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE