HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


TIL
DIRECTIONEN FOR KUNSTFORENINGEN.
Efter ms. UB, Oslo 584 fol. F. 84;
23. mars 1838.

   Medfølgende Kobber af Jacques Firmin Beauvarlet efter
Jean Roux tillader jeg mig at tilbyde Kunstforeningen tilkjøbs
for den i "Dr Naglers Neues allgemeines Künstler-Lexicon 1 B.
München 1835 anførte Priis. Af nedenstaaende Vidnesbyrd om
denne Mesters Værdie vil det indlyse, at dette Stykke fortjener
at erhverves af hvilkensomhelst Kunstforening.
Kristiania 23. Marz 1838
Ærbødigst
Henr. Wergeland.

   1. Pierers Encyclopädisches Wörterbuch indeholder følgende
   Notizer om Kobberstikkerfamilien Beauvarlet og om Maleren
   Roux:
   [Her følger vedk. notis. I en note til notisen om Roux står:]
   Man seer denne Smag ganske i Kobberstikket. Maaskee --
   eller rimeligviis -- seer man i Kalypso, Nymferne osv. Per-
   soner fra Ludv. 14des eller Regentens Hof.
2. Naglers Neues allgemeines Künstlerlexicon 1 Bd. indeholder:

d.VI,b.1,s.232      [Her følger notis om Beauvarlet med angivelse av pris på noen billeder;
så skriver Wergeland:]

   Efter endnu en Række af 8 Stykker uden Priisansættelse
kommer
"Telemach auf der Insel der Calypso, nach Roux;
qv. qv. Fol. bei Basan 30 Fr."

   Artiklen ender derpaa med en rosende Omtale af begge Me-
sterens forhennævnte Koner. Pierer og Nagler ere at finde paa
Univ. Biblioteket.

   Rammen om Kobberstikket saavelsom Glasset tilhøre egentlig
et andet Stykke, jeg besidder; derfor, og da Kunstforeningen i
Tilfælde af Kjøb, rimeligviis vil udstyre det bedre, ønskes den
tilbage.
Henr. Wergeland.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE