HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


TIL
COLLEGIUM ACADEMICUM
Efter Wergelands ms., Universite-
tets arkiv; 8. mars 1838.

   Da min Ansættelse ved Universitetsbibliotheket er udløben
med denne Maaned, og den udgjør mit eneste faste Soutien,
anholder jeg herved om yderligere Ansættelse som Amanuensis,
i det Haab, at mine Foresatte ville erklære sig til min Fordeel
om hvorledes jeg i det forløbne Tidsrum har fyldestgjort denne
min Function.
Kristiania 8de Mars 1838
Ærbødigst
Henr. Wergeland.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE