HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


BEKJENDTGJØRELSE
Statsborgeren 17. des. 1837.

   Da Bladet Statsborgeren hermed har endt sit 24de Hefte, og
der saaledes gives et passende Afsnit til at slutte denne alle-
rede temmelig lange Række, standser samme her. Men idet
den gamle Statsborgers Virksomhed saaledes ophører, frem-
træder idetsamme:
d.VI,b.1,s.231  
Den nye Statsborger

hvoraf herved et Prøveark med Prospektus over Bladets Virk-
somhed medfølger; og anbefales samme herved til nærværende
Blads Subskribentere.
Redaktionen.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE