HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


BEKJENDTGJØRELSE
Statsborgeren 7. des. 1837.

   Indeværende Hefte af Bladet skulde have været betalt ved
Modtagelsen af 1ste Nummer; da dette imidlertid ei er skeet af
et betydeligt Antal Abonnenter, paamindes herved atter Vedkom-
mende om at tilstille Redaktionen Betalingen med første Post.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE