HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


[NOTE TIL "BIDRAG TIL KONGERNES BØGER"]
Statsborgeren 30. nov. 1837.

   [Ved titelen "Kongernes Bøger" er tilføid i note:]
   Et Værk, som endnu ikke synes at skulle nærme sig Enden.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE