HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


d.VI,b.1,s.225  
BEKJENDTGJØRELSE
Statsborgeren 12. okt. 1837.

   Da Bladet skal forskudsviis betales, maa saavel DHrr Post-
mestere som Postaabnere snarest muligt tilstille Redactionen
Beløbet for indeværende Hefte.
   [Bekjendtgjørelsen gjentas i flere nummer, den 26. okt. med flg. tillegg:]
   For de Abonnenter, som boe paa Landet, tjener det til beha-
gelig Underretning, at naar de i aabent Brev tilstille Postaabne-
ren Beløbet, gaaer dette uden Betaling til Redaktionen.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE