HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


BEKJENDTGJØRELSE
Statsborgeren 9. april 1837.

   Den, betitlet "Nye og store Spekulationer i Storgaden" ind-
sendte Opsats kan ei blive optagen i Statsborgeren, da Indsen-
derens Navn ikke er opgivet.
Red.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE