HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


PATHOS AF FALSEN

(Indsendt.)

Statsborgeren 8. jan. 1837.

   Det Tragiske fandt Napoleon at grændse nær til det Ko-
miske; men dette er endnu mere Tilfælde med det Pathetiske.
Uheldigheden ved et Pathos vækker uundgaaelig Latter, og op-
dages selv af den stumpe og sløve Sjel. For denne Ulykke er
Repræsentanten Hr. Falsen ofte ude; men hvad der er værre
er at man har Grund til at fatte den Mistanke til Oprigtigheden
af denne overvættes Følsomhed, at dens hulkende Udbrud ikke
d.VI,b.1,s.211   komme fra Hjertet, men tilhøre mere hans parlamentariske
Taktik, og er at ligne med Marsklændernes Aabning af Slu-
serne til rette Tid. Jeg siger, at Hr. Falsen har givet Grund
til saadan Mistanke, og der er Folk, som nære den; men for mit
Vedkommende holder jeg denne haarde Dom ikke for den rette,
men troer, at Hr. Falsen stundom ikke er sig sin Følelses
Uægthed fuldelig bevidst, hvilket er Tilfælde med de Fleste af
de mange Mennesker, som lide af Affektation. Denne er nemlig
bleven dem til Vane og gaaen over i deres Natur, og forsaavidt
kan dog noget af Oprigtigheden siges reddet.
   Den nærmeste Anledning til disse Bemærkninger gav Hr.
Falsen under Debatterne d. 4de d. i Odelsthinget, idet han med
bristende Stemme fremsatte en kluntet Mythe eller Parabel
om at en god Engel skabte Agerdyrkningen og alle dens fre-
delige Sysler, men en ond en skabte af Misundelse Brænde-
vinet. Og da Hr. Conradi bemærkede det Urigtige og Smagløse
i denne Fiktion -- saaledes opfattede denne Taler Hr. Falsen
-- om at da Gud havde skabt Agerbruget, skabte Fanden Bræn-
devinet, hvis Godhed eller Fordærvelighed kun kunde være
relativ, syntes Hr. Falsen i et kleint og kleinmodigt Tilsvar,
som gik ud paa at levere Konfessionen om at han antog noget
Positivt og vilde leve og døe i Troen derpaa, at erkjende i sit
Indre Huulheden af sin Følsomhed og at lide under Kulden af
sin egen Affektation. Ganske anderledes var Hr. F's Pathos i
Toldflagdebatterne. Det var naturligt -- idetmindste har det
aldrig lykkets ham at gjøre det naturligere -- og det gjorde
derfor Indtryk, ja paa Inds. et saadant Indtryk til Hr. Falsens
Fordeel, at han ikke taaler, at Hr. F. skal give Anledning til
at tvivle om hans Følsomheds Oprigtighed.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE