HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


[NOTE TIL EN ARTIKKEL AV G. F. v. KROGH]
Statsborgeren 8. des. 1836.

   [Krogh skriver: "I Sandhed! -- det mangler nu kun, at vi ogsaa faa et
svensk Toldflag." Red. bemerker:]

   Odelstinget har befriet os derfra, dersom Lagthinget ikke er
trollete.

Red.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE