HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


[DEBATTINNLEGG MOT FORSLAG
OM PUNSJEREGULATIV I STUDENTERSAMFUNDET]
Referat fra Studentersamfundets
møte 26. nov. 1836 i Studentersam-
fundets referatprotokoll 2 fol.; UB,
Oslo.

   Wergeland ytrede sig imod Forslaget, navnligen fordi han
troede, at Bestemmelser af saadan Art gav snarere Anledning
til Illusion end ledede til sin
Hesigt
; desuden fandt han det
mindre tilraadeligt at lægge Baand paa den moralske Frihed;
iøvrigt fandt han at det intenderede Læsecabinet snarere vilde
være et passende Middel til Indskrænkning af Drikkecalas.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE