HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


STÆNK FRA DEN CONSTITUTIONELLE
Statsborgeren 2. okt. 1836.

   Et Stænk fra den Cst.nelle er ogsaa følgende: "Minerva har
et fra en Jordbruger i Götha Rige" (maaske en af de svenske
Blades "Mænd fra Oplandet") indsendt Svar o. s. v. Dette Blads
Redaktion kan hertil paa Ære og Samvittighed erklære, at det,
siden den fik det under Hænder, ikke har indeholdt nogen Op-
sats, stilet fra Oplandet, uden det virkelig har forholdt sig saa.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE