HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


BEKJENDTGJØRELSE
Statsborgeren 11. sept. 1836.

   Reqvisitioner af Flyvebladet "For Menigmand", hvoraf 2
No. ere udkomne og 3die snart udkommer, kunne indsendes til
Bogtrykker Krohn i Kristiania og Stadskapitain E. M. Holst
i Drammen.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE