HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


OM BYGNINGSLOVEN OG YOUNGSGADEN

(Indsendt.)

Statsborgeren 30. juni 1836.

   Forbyder ikke Bygningsloven at gjenopbygge nedrevne Kar-
napper. En saadan Tilbygning paa Fattigstuen mellem Nordre
Gade og Raadstue Gaden, som ganske spærrer et Fortog, blev
nylig paa Bindingsværkstolperne nær nedreven. Men se den er
atter lige færdig og lige fæl som før. I Hr. Gjerdrums Tid
maatte Caspary sløife en Karnap, som han paa saadan Vis be-
gyndte at reparere. Bygningskommissionen tror kanske at den
kan lægge sig til at sove siden Storthinget om Vaterlandssagen
tog sig den deilige privilegistiske Laugsoldermandsluur, som
gjorde alle de patriotiske Prækener om Agershuus Fæstnings
Glacis og om Handelsrettigheder til Vind. Men det er ikke sagt,
at en ringe Kommission bør tage sig slige Friheder, som blot
kunne klæde Storthingets Ærværdighed.
   Statsborgeren var for svint dengang han døbte det ufødte
Barn i Storgaden "Youngsgaden". Der bliver rimeligvis Intet
af det Hele, da man nu lægger et Huus i den Have, som skulde
forbundet Storgaden med Møllergaden. Kan der ved Siden af
dette Hus blive et Stræde, vil det blive saa trangt, at dets
Fader, for hvem det er ufremkommeligt vil tro det opkaldt til
Spot quasi lucus a non lucendo.
1
At Bygningskommissionen
ikke kan kjøbe Tomter, der ere saa vigtige for Trafikken som
d.VI,b.1,s.182   dette eneste Sted, der er bekvemt til en Tværgade fra Stor-
gaden, er Tegn paa liden Almeenaand, og lidet Skjøn paa det
for Forskjønnelse og Nytte tjenligste.
Torgnyr.1
  tilbakeLigesom Lunden af ikke at lyse.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE