HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


d.VI,b.1,s.181  
HOLBERGS SØRGEVERS OVER TORDENSKJOLD

(Fra Latin.)

Statsborgeren 26. juni 1836.           N
ordens kortvarige Fryd, dens Yndling, Nordhavets Hæder
                            i denne Urne er gjemt. Den jernhaarde Død,
           rivende bort ham i blomstrende Aar, ham tænkte en Olding,
                 idet den tællede efter de Laurer, han bar.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE