HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


TIL DEN CSTNELLE. ANNONCEN OM FOSS ANGAAENDE
Statsborgeren 12. mai 1836.

   Man gjør herved DEN som i den Constitutionelle fremdeles
bemøjer sig med at udsprede, at de Angreb paa Kap. Foss (om
adspredte Stykker, der af og til, alt som Sagerne medgave det,
have indeholdt Roes og Daddel, ellers kunne kaldes saa) som
Statsborgeren have indeholdt, skrive sig fra en enkelt Person
og fra uædle Bevæggrunde, opmærksom paa, at han selv i disse
Punkter er ligesaa usandfærdig Skumler som Den, der ved den
infame Opsats i den Constitutionelle om Amtmand Weide-
manns Votum i Kongsbergsagen paadrog det Blad Omdømmet
at besidde en hos os ikke noksom vurderet Beredvillighed til,
og hidtil ukjendt Færdighed i, at opfiske Motiverne af Hjerter-
nes Dybder.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE