HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


[TILLEGG TIL EN MEDDELELSE OM 17 MAI-FEIRING
I EIDSVOLL]
Statsborgeren 5. juni 1836.

   Ligesaa haves Efterretning om at Dagen er, foruden i Stifts-
stæderne og flere af de andre Byer, saasom Moss, Arendal,
Farsund o. fl., bleven mere og mindre almeent feiret i flere
andre Bygder, saasom Store Næs, Toten, Høland, Trøgstad,
Røddenæs, Idde, Urskoug og Opdal. Da der imidlertid gives
Egne, saasom Hadelands Sogne, Spydeberg m. fl. (og det navn-
d.VI,b.1,s.176   kundige Skeen ikke at forglemme), der med uhæderligt Sløv-
sind undlade at feire Nationens Fest, ønskes at man vil tilstille
Bladet Efterretning om, hvor dette dog er skeet.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE