HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BINDKAMPSANG

Muntlig overlevert; ca. 1835.           Afsted, afsted at krænke
           den gamle Jomfru Schwenke,
           som holder Spisquarter.
           Som Liljen udi Engen,
           som Potten under Sengen
           ved Duften blir forraadt
           saa finder vi blandt Huse
           det Huus, som vi opsnuse,
           Skjønt det er lavt og graat!    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE