HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


SUBSCRIPTION PAA DE TO FØRSTE BIND AF "HENR.
WERGELANDS DRAMATISKE VÆRKER"
Morgenbladet 18. okt. 1834.

   Hvert av disse Bind vil indeholde 2 originale Sørgespil, ud-
gjøre 8 -- 10 Ark, og overlades heftet for 7 &bmskilling; Arket. Forf. an-
moder Venner af Fædrelandets Literatur og sine Bekjendte
omkring i Landet om at fremme Udgivelsen ved velvilligen at
samle Subscribenter og indsende deres Fortegnelser inden
Nytaar til Forf. i Christiania.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE