HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


S. T.
HERR PROCURATOR NILSON
FLØGSTAD, SØRUM
Efter ms. UB Oslo F 39 a; 19. aug. 1834.

S. T.
Herr Procurator Nilson
   Da den Tid, DVbhed anslog at ville medgaae til Actens Ud-
færdigelse, er forløben, tør jeg udbede mig Underretning om
den snart bliver at bekomme eller "haass". Med det samme
ønskes at vide om Modpartens Act er expedert og udlevert.

   Ligesom dette sendes leilighedsviis, udbedes Svaret nedlagt
i Kløften til lignende Befordring, hvorfor jeg skal sørge. Ingen
Daler er værre at give ud ellers end en eneste Skilling i
denne Sag.

Eidsvoll 19 Aug. 34.
Ærbødigst
Henr. Wergeland


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE