HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


[CIRKULÆRE TIL 8 VENNER I EIDSVOLL]
Utdrag ved Hans Tønsager i "Barn-
doms- og ungdomsminder om Henrik
Wergeland (1897) s. 23; sommeren
1834.

   De anmodes om at deltage i en fodvandring over til Odalen
for at se paa henrettelsen af den grove forbryder, der merk-
værdig nok har kunnet vokse op blandt de godmodige og fred-
sommelige odølinger.
   Da vi skal gaa over det høie fjeld (1 mil over), maa hver
d.VI,b.1,s.63   mand have niste med; naturligvis maa lommelærken med
brændevin ikke forsømmes. De, som er jægere, maa ikke
glemme at tage gevær og hunde med, for at turen kan blive
alsidig.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE