HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


[BRUCE'S TALE TIL HÆREN VED BANNOCKBURN]
[Efter John Burns.]
Efter Wergelands manuskript, UB.
Oslo 584 fol. A III. 3; sommeren 1834.

                                                   -ù | -ù | -ù | -


           S
kotter, I hvis Blod har frust
samsmed
Wallaces saa flust!
           Skotter, førte jamt og tidt
           did af Bruce hvor hvast blev stridt!
           Velkomne til eders blodige Lejer
           eller til en herlig Sejer!


           Nu er Dagen frambrynt, nu
           Stunden i sin Glitr og Gru.
           Se alt Fylkingen til Strid!
           Se alt nærmere herhid
           dra'r stout Edvards gruske Rækker:
           Edvards Slaveri i Lækkjer.           Hvo den Skurk, som være vil
           en Forræder? Er han til?
           Hvo vil fylde med sin Krop
           bandte Nidings Liiggrop op?
           Hvo saa laag en Træl at være?
           Omkring, du Skurk! Røm fra din Ære.

d.VI,b.1,s.62  

           Hvo for skotske Lag og Drot
                      drager Frihedsklingen godt,
           som en fri og frelse Mand
           staaer han eller stuper han.
           Men i Alt: i Fald hell' Stane
           Caledonier! fram med Bruces Fahne.           Nu! Ved Aagets Plagevægt!
           ved en trælket Efterslægt!
           dyrebare Hjerteblod,
           Livsensaaren, Synju'ns Rod
           ud vi vilde tørke, bare
           hines Frihed vi bevare.           Slaa hver Voldsmand kaut ikold!
           I Enhver bag Fiendeskjold
           falder en Tyran. Hurra!
           Frihed i og Frihed fra
           hvert et Gagnehugg1 maa gløde.
           Fram til Stordaad eller Døden!

   Det senere hidkomne skal følge!
   Mind Svenskerne paa Hammertouren. Husk ellers i din Op-
sats paa Grundtvigs Oversættelser i Snorro!!!

Din HW.1
  tilbakeEller: Hugg tilgangs.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE