HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


S. T.
HERR CAPITAIN MUNTHE
Efter ms. UB Oslo 584 fol. F. 84;
27. febr. 1834.

Høistærede Herr Capitain Munthe.
   De finder heri 4 Postark indeholdende noget Historisk, som
jeg, med Bekjendelse at jeg ikke har havt Stunder til at faae
d.VI,b.1,s.60   det, paa meget nær, saa istand, som jeg ønskede, og det burde
være, anbefaler til Deres private Bedømmelse først, om det
egner sig til "Samlingerne". Jeg giver Dem Hals- og Haand-ret
derover i Alt, Stiil og Materie, Noter, -- kort Alt, om De vil
vise mig den Godhed og Ære at benytte den tilgagns (Jeg har
Thierry fra Univ.bibl.) Tillader De mig følgende Bemærkninger
ved Deres høist interessante af Lærdom bugnende Afhandl. om
Raumarike:
   1) Paa Haberstadvolden (Haborstadvollen) paa Durallen
har staaet en Kirke eller Capell. 2) Paa
Turnisakrs
Nabo-
gaard Vilberg siges at have været Præstegaard (til Kirken paa
T?) 3) Paa Turnisaker (Tønsageren og jeg drak igaar en liden
Mugge af Glæde over det gjenfundne gamle Navn, og gamle
Bedstemoer blev adspurgt om Kirken -- Hun begyndte at græde)
der paa Turnisaker findes en Braate Gravhøje ligeunder Fjeldet,
som bær over til Odalen. Deri ere Sværd fundne. Jeg slutter,
at Ribungerne der har slængt sine Døde, flyende over Fjeldet
til Odalen og ad Winger og Wermland til efter Bjerkebein-
hilsningen, som Ivar v:
[?]
Skeidiahof m. Fl. gav dem paa Worma
der 1/2 Fjerding unna. 4) Paa Gaarden Sanders Gaard paa Du-
rallen 1 Bautasteen. Ellers ligge Kjæmpehøjene i denne Bygd
valpladsviis især -- mange ihop. 5) Da De anfører hvor de
gamle Districtnavne endnu bruges, saa -- Storvalen og Kisa
bruges endnu. -- De skriver "Claraelv". Mon ikke Klaraelf
den klare.

   Tilgiv mig dette. Levvel!
Eidsvoll 27 Febr. /34.
Med Høiagtelse
Henr. Wergeland.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE