HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


[DEDIKASJONER I "NORGES HISTORIE FØRSTE DEEL"]

Ca. 1. febr. 1834.

   Til
min kjære, gode Fader
                  Nicolai Wergeland,
Fædrelandets uforfærdede Talsmand                  fra
                                    Henr. Wergeland.
               Til
                  Herr. Rudolf Keyser,
det fædrelandske Olds skarpsindige Forklarer,
                                    høiagtelsesfuldt
                                          fra
                                    Henr. Wergeland.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE