HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


[TILLEGG TIL BREV TIL CARL F. RIDDERSTAD]
[Sml. V:1:157 ff.]
Efter ikke god avskrift blandt M.
Birkelands "Biografiske samlinger"
RA., Oslo.
Eidsvold Præstegaard 12. Jan. 1834.

   Skriv mig til om Dig selv (Wildheim har jeg endnu ei faaet!)
om Indholdet af de nye Runor; og nævn mig med det samme
noget om din Stilling -- om du er Officeer i din Slægt, om Du
er Nobili -- saa jeg kan vide hvordan jeg skal tage dig. Der er
tillige Gust. Hjerta jeg gad høre om. Gfstrøm sendte mig nys
et Hefte Digte -- (for veke, for veke!) O. F., som jeg har omtalt
i Mbldt kjender jeg kun af hans Bolivar i "Vinterblommor" som
jeg fik af Mellin (den kronte, men hvor er Hovedet til Kronen?)
men jeg omtaler ham forat have en Alen til at maale Dig med.
I Upsala Literat. Tidning har Rydquist for en Tid tilbage revet
mig, -- jeg vil revengere mig. I Danmark indrykkes intet For-
svar for mig; -- i Börsenhalle derimod stod et for længere Tid
siden. Vil Du -- oversat eller original -- indrykke i en svensk
Journal "Skakastølstinden" og skrive en liden Anmærkning un-
der "at dette er et Prøvestykke paa den i Upsalatidenden cha-
rakteriserede "mest carrikerede wske Poesien" eller hvordan
der nu stod? Er du i Forbindelse med Aftonbladet? Der
maaskee? --

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE