HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


[FORLIK MELLEM OLE REIN HOLM OG WERGELAND]
Morgenbladet 3. mai 1829.

   Undertegnede finde sig herved beføiede til at erklære, at den
forønskede personlige Sammenkomst, som jeg, R., attraaede, har
fundet Sted, og at de fornødne Oplysninger og Erklæringer fra
begge Sider ere afgivne, saaledes, at vi ønske at Publicum vil
ansee den hele Tvistighed for endt, ligesom vi selv ansee den
for det.
R.            Forfatteren af Farcen Ah.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE