HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


AVERTISSEMENT
Morgenbladet 22. juli 1828.

   I J. Schiwes Bog- og Musik-Handling erholdes Farcerne:
"Ah!" og "Irreparabile tempus", af Siful-Sifadda. Her mod-
tages ogsaa Subscription paa Stellas Digte ved Henr. Werge-
land, der ville i Løbet af Sommeren, til Bedste for den helle-
niske Sag, udkomme for 2 Ort pr. Exemplar for Subscribenterne.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE