HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


d.VI,b.1,s.2  

RISEBROIANA

Efter Wergelands manuskript, UB
Oslo 584 fol. F 1; 19. juni 1827.


DEN ATTENDE JUNII 1827

           D
a jeg ene hjemme sad,
                 dette Qvad
           kunde ikke Hjertet dølge;
           men det høit fra Sjelen sprang,
                 liig dengang
           Møen steg fra mørke Bølge.


           Ja, min Sjel er liig et Hav,
                 liig en Grav:
           See, i Graven slumre Døde:
           Havets Bølge ruller sort:
                  -- Solen bort
           ilte med de Straaler røde.           Men i Bølgens Barm dog staaer
                 troe den Vaar,
           som i Breddens Blomster gløder:
           glider Skib med fulde Seil
                 paa dens Speil,
           troe det der sit Billed' møder.           See, den Dag, jeg saae igaar
                 var en Vaar
           fuld af øienblaae Violer,
           purpurkinded' Roser; men
                  -- den svandt hen!
           Kun Erindringen nu straaler.

d.VI,b.1,s.3  

           Den var liig paa Bølgens Skjold
                            Snekken stolt:
           jeg er Vennen, som, tilbage,
           raaber til sin Ven: Farvel!
                 o Farvel!
           -- Ven og Skib de svunde fage.           Disse Træk er Skyggen af
                 hvad du gav
           mig af gyldne, skjønne Minder,
           Dag igaar! som glimrer blandt
                 dem, som svandt,
           liig en Brud blandt Sørgeqvinder.VOYAGE PITTORESQUE AUTOUR DU RISEBROE
Prenez -- o choeur des anges!
prenez mes pauvres melanges!Lovises Sted.

           Lad Sicileren kaste et dovent
           Blik til Agrenes bølgende Guld:
           Persen maa gjerne paa susiske Lillier sig
                 følesløs vælte!           Mig den fattige Piil er, som skygger
           over Krattet -- ak straalende Dyd:
           Armods Goddædighed! mere end Søvnen paa
                 duftende Lilljer.           Thi, saa vidt som sin Skygge den kaster,
           kalder Lovise sit Rige: dens Dug
           bytted' hun ikke med Ophirs Demanter, dens
                 Løv for en Krone.

d.VI,b.1,s.4  

           Og med Øinenes Scepter, som glindser
                      blaat af Saphirer, hersker hun stolt
           over den venlige Bølge -- et Teppe for
                 Dronningens Throne.Vedastines Høi.

           Jeg stiger høit fra Lovises Piil,
           fra Bølgens Latter og Breddens Smiil.
                 Blandt Fyrreskygger
                  -- hvor Tungsind bygger --
           jeg staaer paa Høiden, hvor Vedastine
           hersker, liig Ruslands Catharine.           See Elvens Bølger hist boltre sig
           i Engens Arme, -- min Barndom liig. --
                 Bag grønne Volde,
                 liig blanke Skjolde,
           Jeg Søen øiner, hvor Vedastine
           hersker, liig Ruslands Catharine.           I dyben Afgrund sin hvide Tand
           en Fjeldbæk slaaer imod Breddens Sand:
                 som Brag fra Valen
                 det klang fra Dalen
           mod svimle Høide, hvor Vedastine
           hersker, liig Ruslands Catharine.           Hvi valgte ikke den ædle Møe
           et Yndlingssted ved den vakre Søe?
                 Ha, høje Sjele
                 de gjernest dvæle
           paa Klippens Tind, som hvor Vedastine
           hersker, liig Ruslands Catharine.

d.VI,b.1,s.5  

           Der flyver Tanken saa vide om
                      og frit som Ørnen i Æthrens Rum;
                 men den, hvis Hjerte
                 nær brast i Smerte
           han elsker Højen, hvor Vedastine
           hersker liig Ruslands Catharine.           Ak, gode Pige! din1Dal er liig
           det Qvæde, som jeg nu synger Dig.
                 See -- sorgfuld Glæde
                 det er mit Qvæde
           og det er Dalen, hvor Vedastine
           hersker liig Ruslands Catharine!Huldas Høi.

           Hulda, gode Hulda! Dig
                 Intet jeg kan sige;
           Intet som kan passe sig
                 til mit Himmerige,
           om min Pensel end var fuld
           af Himlens Purpur, Morgnens Guld.           Hulda, skjønne Hulda! ja
                 Lyrens Streng er sprungen:
           hulde nonmetouchepas!
                 Ordet døer paa Tungen.
           Gode Hulda! Strengen brast;
           -- Vemodsenglen greb for fast!

d.VI,b.1,s.6  

           Hulda, ædle Hulda! naar
                            De om Morgnen iler
           til den skjønne Høi, som staaer,
                 liig en Brud, og smiler:
           finder De dens Blomst da vaad:
           -- det er ei Dug, det er min --Til Josephine.

                 Men, blandt de søde
                 Bakker, jeg fandt
           ingen, som bar Deres Navn, Josephine!
                 Vistnok, iblandt
                 de Mange, vi møde
           findes et Sted med en smilende Mine,                 og Fromheds skjønne,
                 rolige Træk,
           hvor sagte man hører Zephyren at trine
                 fra Rosenhæk,
                 over Enge grønne,
           der har De en Bænk -- ikke sandt Josephine?Grotten.

           Skjult under Træer, sød som et Elskovs
           Minde i Hjertet, ligger en Grotte,
           glad ved at elskes af Huldas den
                 gode Moder.           Rolighed være Navnet! et Tempel
           er den for barnlig Kjerlighed, naar, liig
           Plejas, den Døttreflok staaer om sin
                 hulde Moder.

d.VI,b.1,s.7  


Nestorssæde.

           Til Nestors Uranienborg
                      flyver ei Sorg!
           Liig blaavinget Due
           gylden i Solens Glands at skue,
           flagrer vor Glæde
           om Nestors-Sæde,
           med Vingeslag!
           og hist over Elvens og Søens blanke
           Pantser og Hjemmets det kjære Tag
           kjedes ei Øjet ved stedse vanke.FINALE
TIL FRU MALTHE

           Ædle Frue! see mit Billed';
           mat det er: det blir tilvisse
           kun en Skizze,
           skjøndt med Guld og Purpurpel
           det i Regnbuefarver spilled'
                 dybt i Sjel!           O tilgiv, om min Camene
           før liig Gratien, der, krandset,
           munter dandsed'
           over Roser -- triner frem,
           som en skummel Melpomene,
                 fra sit Hjem!           O tilgiv, -- fordi mit Qvæde
           ligner Taarebirk blandt Fyrre!
           see -- min Lyre
           bruser mørk som Bølgens Gang!
           Er jeg gladest, vil jeg græde
                 helst i Sang.

d.VI,b.1,s.8  

           Thi en ædel Streng er sprungen!
                      Siden da i Lyren klinger:
           stundom tvinger
           jeg til Disaccorder den . .
           -- ak, da springe Ord fra Tungen
                 uhørt hen!           Ak, istedenfor en Plade,
           hvor, i lutter Rosenklæder,
           hine Steder
           burde staae, -- det blev et Slør,
           Enkens ligt, Cypresseblade
                  -- Det ei bør!           Vemod, Fryd er nær hverandre:
           vakre Egne bittersøde
           Tanker føde.
           Skjebnen blanded' Graad i Sang:
           Skjebnen kan jeg ei forandre,
                 mørk og trang.

Den 19de Junii 1827
Henr. W --
1
  tilbakeNB. De seer, jeg bruger min poetiske licence:
en Ting, jeg beder Dem, ei videre at endse.
At sige "Du" for "De" en Rimer er jo Eget?
Den Naade, synes mig, man bør ei bruge meget.
See efter derfor godt, saa vil De ogsaa see,
at hvor jeg dette kan, der siger jeg og "De"!
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE