HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BINDFARVEL!
Til
Hulda

Efter Wergelands manuskript UB
Oslo 266, 8o; 19. juni -- 25. juli 1827.           H
ulda, see min Sorgromance
           er ei Gratier, som dandse,
                 men en skummel Melpomene
                 er mit Qvad: Cypressegrene
           -- ak, for Rosenkrandse!
d.VI,b.1,s.9  

           Ha, hvor Solen ned mon dale,
                      træder frem i Lundehalle
                 tause Skygger . . Seer Du gjerne
                 Hulda, Nattens blege Stjerne
           og de Skygger svale?           Hulda! gjerne Roser røde
           fletted jeg i dine bløde
                 Lokker; men den Hvides Kinder
                 dypper jeg i Blod, som rinder:
           -- da vil den jo gløde?           Hør min Gode! Hvor min Lyre
           bruser mørk som Storm i Fyrre.
                 Skjelv min Sjel paa Lyrens Strenge!
                 Ei jeg, gode Hulda, længe
           vil din Roe forstyrre!

          TIL JONS VEN
Efter Wergelands manuskript UB
Oslo 584 fol. F 13; okt. 1827.           H
ansemand en Aften sad
           krummet over Bogen:
           Pandens Svedeperlerad
           viiste vel, at Pogen
           ikke rigtig var i Es:
           det fra Panden hagler
           over Vinkler R og S,
           medens Munden sagler.
      

           Jeg vil forme Dig min Ven!
                 Hanses vrede Tanker,
                 som, af stive Blik herhen
                 til min Krog, jeg sanker.

d.VI,b.1,s.10  

           "Ligger der Sands i Mathesis? i Vinkler og krumme
                            Linier? o neppe, thi Jeg,
           Jeg, hvem min Moder og Alle undtagen den dumme
                 Lærer maa kalde for klog,
           vittig, ja næsten Genie (dog, da Verden forfalder
                 ofte til Smiger, jeg mig
           ikkun beskeden et monstrum af Vittighed kalder)
                 ikke det Sludder forstaaer!
           Masoeur, som er lærd; thi i Somre og Vintre trende
                 hos Jomfru Hars hun har
           endelig lært avoir ifra etre at kjende,
                 Hun, som kan Clauren paa Tydsk
           læse paa Sengen, hvor Lexicon sjeldent hun bruger,
                 kaldte Athene min Brud:
           Sinkernes Lexe hun nævnede Hvedebrødsuger
                  -- Fanden til Hvedebrødstid! --
           Videre sagde hun: "Hans! Du maa Mathematiken
                 lære! alvorlig men sød
           er den som Vinladen
[?]
;" dog saae jeg der Skikken
                 hvo
[rfo]
r nødvendig hun er.
           Jeg i Tangenter og Vinkler de sorteblaae Rynker
                 seer paa Athenes's Kind.
           Saadant en Elsker ei seer; dog min Lærer jeg ynker,
                 som ei det Hæslige seer.
           Bibelhistorien veed jeg hvad er: jeg kan ramse
                 alle Propheterne op,
           dertil og Verset om Luther og Romernes Bamse,
                 medens, ja førend Hr. Pug
           faaer sig en Priis og kan nysende nikke mig: "rigtig!
                 saa skal det løbe min Gut!"
           Mathematiken ei puges: er ergo ei vigtig,
                  -- dum; thi for mig er den mørk.
           Mensa ei halter paa Tungen: jeg ikke vil tale
                 om at jeg Pontoppidan
           grundigt forstaaer, at jeg Hænder og Fødder kan male,
                 og at jeg engang ifjor
           gjorde et Riim over "Smør" -- o saa godt, at man sagde:
                 "smør det i Hermoder ind:
          
d.VI,b.1,s.11              endnu ei andet en vindtørre Stumper vi smagte,
                 dypp'de en Smule i Vand!"
           -- Skulde jeg ikke da klarligen see om der ligger
                 Sands og Betydning i hiin
           Samling af Linier og Snirkler og Cirkler? jeg siger
                 høit: der er ingen, ja, at
           Mathematik er en N
[ar]
, som i Doctorens Kaabe
                 gaaer gravitetisk omkring:
           Jeg kan jo ikke den fatte, skjøndt langtfra en Taabe!
                 Høit jeg vil sige: hver Sats,
           hver en Figur, hvert Beviis er en Spot ad Forstand
[en!]

                 Var den fo
[rnu]
ftig, da jeg,
           dygtig i Andet, vel m
[aa]
tte den fatte for Fand
[en!]

                 Maatte j
[eg ik]
ke? jo vist!
                 . . . Bort da Fordømte
[ ][CHRISTIANIA AFTENBLAD]
Efter Wergelands manuskript, UB,
Oslo 584 fol. F 22; okt. 1827.A:           Siig mig, hvad træsnittet Tittel, som pryder
           det nysfødte Blad, hvor man skjælder og skryder,
           den spleensyge Svartalf, man Publicum byder
           at bære til Daaben, det Kruus hvoraf flyder
           en Syndflod af Galde, det Fad, hvor man nyder
           en Blanding af Bernhoftes brummende Lyder
           og Bjerregaards syngende Dyder
           -- et redgauntlisk Mærke -- betyder?B:           Jeg Titlen med Vished som "Aftenklak" tyder;
           Den Titel er ærlig: -- den lover ei meer
           end hvad der er.

d.VI,b.1,s.12  

[O VENSKAB]
Efter Wergelands manuskript, UB,
Oslo 584 fol. F 36; nov. 1827, fragment.           O
Venskab, . . .
           Jeg var liig en Palme, skjulende
           sit Hoved bag de gyldne Skyer -- ha!
           Og Elskovsroser gløde rundtom Foden
           aandende en lunken Vellugt mod
           Kronen, saa dens Blade sagte bølge.
           Menn'skekjærlighed, Elskov, Venskab er
           den Kraft, som gjør dens Stamme glindsende,
           liig Frelsens Palme, staaende i Guds
           Lys og skyggende en Verden
           Levvel! L...


[PARODI PÅ "RASMUSHANSSONSKE VERS"]
Påskrift på et ødelagt brev til L.
Malthe 1828(?), UB Oslo, 584 fol. F 37.

   Vil Du have et Par rasmushanssonske Vers?


           Nu gaaer jeg i Seng, og drømmer paa Lagen,
                       læser først lidt i en Bog;
           thi Klokken nu effen 12 er slagen.
                       Den som sidder længer er ikke rigtig klog.

   Dette er rasmushanssonske Vers.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE