HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


Henrik Wergeland, VI. Supplement, tekstkritisk tillegg: 1ste Bind
d.VI,b.1,s.1  
[DIKTUTKAST TIL FRU HEDVIG PRAèM]
Efter Wergelands manuskript, UB
Oslo 584 fol. A III 2; 1826.           H
vis inderlig Godhed og Sjelsadel var
           de Blomster uvisnelig pryde en Qvinde
           og Kjerlighed, Yndest de Frugter de bar --
           hvor skulde de Dyder saa skjønne jeg finde
           uden hos Dem min Veninde.


           Skjøndt Himlen retfærdig sit Overflodshorn
           paa Dem af Velsignelsfylde la'r strømme
           Og Kjerlighedsrosen De fandt uden Torn,
           jeg kan dog ei nok for min Hedevig drømme.
           -- Gid Hornet De aldrig maa tømme.   BLA VIDERE